Ο Σύλλογος

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Χρυσοκελλαριωτών ‘Ο Άγιος Γεώργιος’ δημιουργήθηκε το 2013 και οι βασικοί του σκοποί, όπως σαφώς αναφέρονται στο καταστατικό του, είναι οι εξής:

  • Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
  • Η καταγραφή των προβλημάτων και γενικά ζητημάτων που απασχολούν την Χρυσοκελλαριά, επεξεργασία αυτών, υποβολή αιτημάτων και προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την επίλυση τους, καθώς και η συμμετοχή του Συλλόγου στην αντιμετώπιση και επίλυση αυτών.
  • Η προβολή των ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων της περιοχής και γενικά της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η διοργάνωση κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως επιμορφωτικές συγκεντρώσεις, μουσικές, χορευτικές και θεατρικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.λ.π.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος, με τη διατήρηση, εξωραϊσμό και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων της Χρυσοκελλαριάς (πρασίνου, θάλασσας κ.λ.π.).
  • Ο εξωραϊσμός με δαπάνες του Συλλόγου, κτηρίων, μνημείων, χώρων κ.λ.π.

Τα μέλη του έχουν τον πλήρη έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα, και την ευθύνη τής σωστής λειτουργίας τού Συλλόγου βάσει τού καταστατικού του και για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι ενήμεροι για τα πεπραγμένα, τους σκοπούς και τα οικονομικά του, αλλά και τις αποφάσεις τών γενικών συνελεύσεών του. Αυτός είναι και ο σκοπός ύπαρξης τού παρόντος ιστοτόπου, ο οποίος ευελπιστεί να γίνει η πύλη επικοινωνίας όλων τών μελών του, απομακρυσμένων ή μη, με το διοικητικό συμβούλιο και κατ’ επέκταση με το ανώτατο όργανο τού Συλλόγου, τις Γενικές Συνελεύσεις.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: